Buscador del Registro de Ordenación del Territorio y Planeamiento Urbanístico

Instrumento Tipo Título Fecha inscripción Núm. Registro Provincia Competencia de aprobación Fecha de aprobación Fecha publicación DOGA Fecha publicación BOP Observaciones Documento
Estudo de Detalle Instrumentos ED PP SUD-5 ICARIA IV, NO CONCELLO DE OLEIROS 10/07/2024 ROTPG/P/45/2024 A Coruña Municipal 02/04/2024 06/05/2024 --- Descargar
Cambio de uso Instrumentos CU DE EQUIPAMENTO SOCIOSANITARIO SX-S-2 NO CONCELLO DE MOS 10/07/2024 ROTPG/P/44/2024 Municipal 29/04/2024 30/05/2024 --- Descargar
Plan Parcial Modificación MP/PP Nº 1 SU 12 DO PXOM NO LUGAR DE MOURELOS, NA PARROQUIA DE NOALLA, NO CONCELLO DE SANXENXO 04/07/2024 ROTPG/P/43/2024 Pontevedra Municipal 03/05/2024 07/06/2024 --- Descargar
Plan Parcial Instrumentos PP DE ORDENACIÓN DO SOLO URBANIZABLE DELIMITADO INDUSTRIAL SUDI-06 CONCELLO DE MOS 04/07/2024 ROTPG/P/42/2024 Pontevedra Municipal 26/12/2023 28/02/2024 ---
Plan Básico Autonómico Modificación 6ª ACTUALIZACIÓN DO PLAN BÁSICO AUTONÓMICO DE GALICIA 28/06/2024 ROTPG/P/41/2024 Autonómica 17/06/2024 28/06/2024 --- Conforme ao Decreto 83/2018, de 26 de xullo, polo que se aproba o Plan básico autonómico de Galicia, a súa cartografía deberá ser obxecto da oportuna actualización mediante a publicación do correspondente anuncio no Diario Oficial de Galicia con indicación dos cambios operados e cunha periodicidade mínima anual, en atención á natureza de documento dinámico da que participa o Plan básico autonómico. Descargar
Plan Parcial Instrumentos PP AR S1 "GALLEGO DE MALLAS", NO CONCELLO DA LARACHA 19/06/2024 ROTPG/P/39/2024 A Coruña Municipal 04/04/2024 18/04/2024 --- Descargar
Proxecto de Interese Autonómico/ Proxecto Sectorial Modificación MP/PS DA L.A.T. 132 KV O IRIXO-LALÍN 12/06/2024 ROTPG/OT/7/2024 Pontevedra, Ourense Autonómica 15/04/2024 --- --- Descargar
Plan Parcial Modificación MP/PP SUR-I2, SUR-I3 E SUR-I4, NO CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS 10/06/2024 ROTPG/P/38/2024 Ourense Municipal 30/04/2024 22/05/2024 26/06/2023 Descargar
Proxecto de Interese Autonómico/ Proxecto Sectorial Modificación MP Nº2 PROXECTO SECTORIAL PLATAFORMA LOXÍSTICA INDUSTRIAL SALVATERRA- AS NEVES (PLISAN) 10/06/2024 ROTPG/OT/6/2024 Pontevedra Autonómica 06/05/2024 --- --- Descargar
Estudo de Detalle Instrumentos ED ZONA EDIFICACIÓN UNIVERSITARIA ZEU-25 DO PLAN ESPECIAL DO CAMPUS (PE-8) NO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 28/05/2024 ROTPG/P/37/2024 A Coruña Municipal 29/02/2024 04/04/2024 07/06/2024 Descargar