Buscador do Rexistro de Ordenación do Territorio e Planeamento Urbanístico

Instrumento Tipo Título Data inscrición Núm. Rexistro Provincia Competencia de aprobación Data aprobación Data publicación DOGA Data publicación BOP Observacións Documento
Estudo de Detalle Instrumentos ED PP SUD-5 ICARIA IV, NO CONCELLO DE OLEIROS 10/07/2024 ROTPG/P/45/2024 A Coruña Municipal 02/04/2024 06/05/2024 --- Descargar
Cambio de uso Instrumentos CU DE EQUIPAMENTO SOCIOSANITARIO SX-S-2 NO CONCELLO DE MOS 10/07/2024 ROTPG/P/44/2024 Municipal 29/04/2024 30/05/2024 --- Descargar
Plan Parcial Modificación MP/PP Nº 1 SU 12 DO PXOM NO LUGAR DE MOURELOS, NA PARROQUIA DE NOALLA, NO CONCELLO DE SANXENXO 04/07/2024 ROTPG/P/43/2024 Pontevedra Municipal 03/05/2024 07/06/2024 --- Descargar
Plan Parcial Instrumentos PP DE ORDENACIÓN DO SOLO URBANIZABLE DELIMITADO INDUSTRIAL SUDI-06 CONCELLO DE MOS 04/07/2024 ROTPG/P/42/2024 Pontevedra Municipal 26/12/2023 28/02/2024 ---
Plan Básico Autonómico Modificación 6ª ACTUALIZACIÓN DO PLAN BÁSICO AUTONÓMICO DE GALICIA 28/06/2024 ROTPG/P/41/2024 Autonómica 17/06/2024 28/06/2024 --- Conforme ao Decreto 83/2018, de 26 de xullo, polo que se aproba o Plan básico autonómico de Galicia, a súa cartografía deberá ser obxecto da oportuna actualización mediante a publicación do correspondente anuncio no Diario Oficial de Galicia con indicación dos cambios operados e cunha periodicidade mínima anual, en atención á natureza de documento dinámico da que participa o Plan básico autonómico. Descargar
Plan Parcial Instrumentos PP AR S1 "GALLEGO DE MALLAS", NO CONCELLO DA LARACHA 19/06/2024 ROTPG/P/39/2024 A Coruña Municipal 04/04/2024 18/04/2024 --- Descargar
Proxecto de Interese Autonómico/ Proxecto Sectorial Modificación MP/PS DA L.A.T. 132 KV O IRIXO-LALÍN 12/06/2024 ROTPG/OT/7/2024 Pontevedra, Ourense Autonómica 15/04/2024 --- --- Descargar
Plan Parcial Modificación MP/PP SUR-I2, SUR-I3 E SUR-I4, NO CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS 10/06/2024 ROTPG/P/38/2024 Ourense Municipal 30/04/2024 22/05/2024 26/06/2023 Descargar
Proxecto de Interese Autonómico/ Proxecto Sectorial Modificación MP Nº2 PROXECTO SECTORIAL PLATAFORMA LOXÍSTICA INDUSTRIAL SALVATERRA- AS NEVES (PLISAN) 10/06/2024 ROTPG/OT/6/2024 Pontevedra Autonómica 06/05/2024 --- --- Descargar
Estudo de Detalle Instrumentos ED ZONA EDIFICACIÓN UNIVERSITARIA ZEU-25 DO PLAN ESPECIAL DO CAMPUS (PE-8) NO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 28/05/2024 ROTPG/P/37/2024 A Coruña Municipal 29/02/2024 04/04/2024 07/06/2024 Descargar