Estado do planeamento urbanístico

A actividade urbanística é unha función pública que ten por obxecto a formulación do planeamento e o control da ocupación e a utilización do solo, así como a súa transformación mediante a urbanización, a edificación ou a rehabilitación.

A competencia urbanística relativa ao planeamento comprende, entre outras, a facultade de formular os plans e os instrumentos de planeamento urbanístico previstos na lexislación vixente, sen perder de vista que, en todo caso, o urbanismo é unha tarefa de todos, pois todos somos corresponsables da construción do noso territorio, cadaquén no seu eido.

Achéganse a continuación os informes anuais que avalían o estado do planeamento en Galicia.

Datos anuais

Datos do ano 2011

Datos do ano 2012

Datos do ano 2013

Datos do ano 2014

Datos do ano 2015

Datos do ano 2016

Datos do ano 2017

Datos do ano 2018

Datos do ano 2019

Datos do ano 2020

Datos do ano 2021

Datos do ano 2022